Omzetpunt Amersfoort : waardevol en energie gevend

Waterschap Vallei en Veluwe bouwde in 2016 de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Amersfoort om tot een energie- en grondstoffenfabriek. Uit afvalwater en rioolslib wordt energie opgewekt. Ook wordt uit afvalwater op grote schaal fosfaat teruggewonnen en omgezet in kunstmest. Met toepassing van de Pearl® technologie levert dit op jaarbasis ongeveer 130 ton hoogwaardig kunstmest op. De verwachting is dat dit groeit naar 500 ton. Het is de eerste fabriek in Nederland die kunstmest produceert die direct kan worden toegepast in de land- en tuinbouw.  Een waardevolle toepassing! Met het terugwinnen van grondstoffen sluit Waterschap Vallei en Veluwe aan bij het ambitieuze beleid van Nederland en de Europese Unie op het gebied van de circulaire economie

De energie-en grondstoffenfabriek in Amersfoort is mede mogelijk gemaakt door de Europese LIFE-subsidie, een subsidie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. De totstandkoming van de fabriek gebeurde in nauwe samenwerking met STOWA en vanuit de samenwerking met waterschappen.

Kijkje in de energie- en grondstoffenfabriek

Energie- en grondstoffenfabriek Amersfoort
Slibontwatering
stuvietkorrels worden gevormd
Sorteren van korrels op maat
struvietkorrels worden opgevangen
Zakken met struviet
Stuviet klaar voor gebruik

Korte film over de energie- en grondstoffenfabriek

Logo Waterschap Vallei en Veluwe Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, optimale waterstanden, het zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater. Samenwerken en vernieuwen staan voor ons centraal.

logo life

Omzet●Amersfoort wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies vanuit het programma LIFE+ van de Europese Unie.

stowa_logo

STOWA is het kennisinstituut van de waterschappen en participeert in dit project. Dankzij STOWA ontvangen en verbreiden we kennis. Deze kennis helpt ons én anderen tot nog meer efficiency en duurzame ontwikkeling.