Meer nieuws

Kijkje in de energie- en grondstoffenfabriek

Energie- en grondstoffenfabriek Amersfoort
Slibontwatering
stuvietkorrels worden gevormd
Sorteren van korrels op maat
struvietkorrels worden opgevangen
Zakken met struviet
Stuviet klaar voor gebruik

Korte film over de energie- en grondstoffenfabriek

20-waterschapsenergie-logo-fc Waterschap Vallei en Veluwe bouwde in 2016 de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort om tot een 'fabriek' die energie en grondstoffen produceert. Uit afvalwater en rioolslib wekken we energie op. Ook gaan we grondstoffen als fosfaat en stikstof terugwinnen. Met toepassing van de Pearl® technologie levert dit jaarlijks naar schatting 900 ton hoogwaardig kunstmest op. Omzetpunt Amersfoort wordt mede mogelijk gemaakt door een LIFE+ subsidie van de Europese Unie.

Logo Waterschap Vallei en Veluwe Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, optimale waterstanden, het zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater. Samenwerken en vernieuwen staan voor ons centraal.

logo life

Omzet●Amersfoort wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies vanuit het programma LIFE+ van de Europese Unie.

stowa_logo

STOWA is het kennisinstituut van de waterschappen en participeert in dit project. Dankzij STOWA ontvangen en verbreiden we kennis. Deze kennis helpt ons én anderen tot nog meer efficiency en duurzame ontwikkeling.