Partners

Waterschap Vallei en Veluwe streeft vanuit de visie naar het zijn van een waterpartner. Door goed samen te werken en te luisteren naar de omgeving, kunnen we samen oplossingen bedenken. Om het project Omzetpunt Amersfoort te kunnen realiseren werken we samen met verschillende partners.

LIFE+

lifeHet LIFE+ programma financiert projecten die bijdragen tot de ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie en communicatie van het Europese natuur- en milieubeleid en de milieuwetgeving. Dit programma vergemakkelijkt met name de integratie van de milieudimensie in het beleid en draagt meer algemeen bij tot een duurzame ontwikkeling. Voor het project Omzetpunt Amersfoort is een subsidie toegekend in de periode september 2011 tot en met december 2016.

STOWA

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. Kennisverspreiding over project Omzetpunt Amersfoort speelt een grote rol. Via STOWA en haar achterliggende netwerk kan de kennis en ervaring opgedaan met het project zowel nationaal als internationaal worden verspreid.


Logo_Waterschap_Vallei_en_Veluwe
Logo Life+
stowa_logo