Aanbesteding Omzet.Amersfoort in laatste fase

Rwzi AmersfoortDe aanbestedingsprocedure van Omzetpunt Amersfoort nadert haar voltooiing. Eind augustus of begin september maakt Waterschap Vallei en Veluwe bekend aan welke aannemer de realisatie van de energie- en grondstoffenfabriek in Amersfoort wordt gegund.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei & Eem heeft op 4 juli 2012 ingestemd met het uitvoeringstraject van het LIFE+project Omzetpunt Amersfoort. Het bestuur stemde in met een uitvoeringskrediet van 10 miljoen euro. De investering moet zichzelf gaan terugverdienen.

In 2009 heeft het waterschap samen met twaalf andere waterschappen deelgenomen aan het project 'De Energiefabriek'. Daarbij is de zuiveringsinstallatie Amersfoort als business case behandeld. Uit het hieraan verbonden onderzoek bleek dat in Amersfoort een energieneutrale waterzuivering mogelijk is. Rioolwater wordt 'omgezet' in energie en grondstoffen.

Het project Omzet.Amersfoort wordt mede mogelijk gemaakt door een LIFE+subsidie van de Europese Unie. We praten en schrijven daarom over het LIFE+ project Omzetpunt Amersfoort.