Aandacht voor Omzet.Amersfoort in Rome

Henry_van_Veldhuizen_als_senior_speakerVoor het project Omzet.Amersfoort, waar waterschap Vallei & Eem een Energiefabriek met terugwinning van fosfaat realiseert, ontvangt het waterschap 1,5 miljoen euro subsidie vanuit het programma LIFE+. Behalve dat de subsidie de realisatie van de duurzame installatie ondersteunt, schept het ook verplichtingen. Eén daarvan is het verspreiden van kennis. In dat kader werden we uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een summerschool van het Europese project STREAM, Water research meets policy and industry, van 24-28 september jl. op de Universiteit van Rome.

Omdat dit een mooie gelegenheid was om de ideeën over het concept energie en grondstoffen in Europa te verspreiden, maar ook invloed uit te oefenen op het Europese Beleid, hebben we graag gehoor gegeven aan dit verzoek.

logoomzetamersfoortDe summerschool werd georganiseerd vanuit het project STREAM door een aantal Europese partners, onder coördinatie van Minerva, een bedrijf uit Brussel, gespecialiseerd in beleidscommunicatie. De ongeveer dertig deelnemers kwamen uit diverse landen binnen en buiten Europa (Egypte, Hongarije, Roemenie, Italie, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Moldavië) en vormden een interessante mix van hydrologen en milieutechnologen, aangevuld met enkele economen en politicologen.

Presentatie van ons LIFE+project Omzet.Amersfoort, aangevuld met een aantal andere interessante Nederlandse projecten zoals NEREDA en Grondstoffenfabriek en deelname aan de groep heeft ons een aantal interssante contacten in Europa opgeleverd. Deze Logo Lifecontacten kunnen helpen om in de nabije toekomst nieuwe Europese uitwisselingsprojecten op te zetten.

De temperatuur in combinatie met de luchtvochtigheid in Rome was te hoog voor een ontspannen bezoek aan de Italiaanse hoofdstad. Het bezoek heeft vooral inhoudelijk veel opgeleverd. Daarnaast hebben we ook nog wat indrukken kunnen opdoen in deze bijzondere stad.