Animatie in film verheldert het proces

Met een kort en krachtig filmpje laat Waterschap Vallei en Veluwe zien hoe het de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Amersfoort ombouwt tot een 'fabriek' die energie en kunstmest produceert.

Naast uitleg door dijkgraaf Tanja Klip, strategisch adviseur Henry van Veldhuizen en Cora Uijterlinde van STOWA, vormen animatiebeelden een belangrijk aspect van de video.

Dankzij deze beelden die ondersteund worden door een rustige voice over (stem), krijgt de kijker in veertig seconden stap voor stap begrijpelijke uitleg over het technisch zo gecompliceerde proces.

Opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe is blij dat met dit informatieve filmpje een breed publiek wordt bediend. En dat binnen een tijdsbestek van nog geen vier minuten. Het filmpje is geproduceerd door de professionele filmmakers van Carillon audiovisuele communicatie te Haarlem.

Animatiebeeld uit film carillon (still)


Animatiebeeld 2
Animatiebeeld 3
Animatiebeeld 4
Animatiebeeld 5
Animatiebeeld 6