Bestuur waterschap akkoord met uitvoeringstraject

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei & Eem heeft op 4 juli 2012 ingestemd met het uitvoeringstraject van het LIFE+project Omzet.Amersfoort.

Het betreft de realisatie van een energiefabriek met onder meer fosfaatterugwinning. Dat wil zeggen dat de realisatie van nieuwe installaties en technieken op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Amersfoort energie en grondstoffen gaat opleveren. Het bestuur stemde in met een uitvoeringskrediet van 10 miljoen euro. De investering moet zichzelf gaan terugverdienen.

In 2009 heeft Waterschap Vallei & Eem samen met twaalf andere waterschappen deelgenomen aan het project 'De Energiefabriek'. Daarbij is de zuiveringsinstallatie Amersfoort als business case behandeld. Uit het hieraan verbonden onderzoek bleek dat in Amersfoort een energieneutrale waterzuivering mogelijk is. Rioolwater wordt 'omgezet' in energie en grondstoffen.

Het project Omzet.Amersfoort wordt mede mogelijk gemaakt door een LIFE+subsidie van de Europese Unie. We praten en schrijven daarom over het LIFE+ project Omzet.Amersfoort.