Bouw omzetpunt Amersfoort van start

Op het terrein van de rwzi Amersfoort is de bouw van omzetpunt Amersfoort gestart! Na enige uitstel, kon er toch snel een doorstart gemaakt worden. Inmiddels is het bouwbord geplaatst en zijn op verschillende plaatsen op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie de werkzaamheden in volle gang.

Meer energie uit afvalwater

Om meer biogas uit het slib te kunnen halen, bouwen we een Lysotherm installatie. Dit is een soort snelkookpan die het slib bewerkt bij een hoge druk en een hoge temperatuur  (circa 145 graden). Hierdoor komt er meer biogas uit het slib vrij. Om de extra hoeveelheid biogas te kunnen omzetten naar energie, is er ook een grotere capaciteit aan gasmotoren nodig. De huidige motoren worden vervangen door drie nieuwe gasmotoren die samen circa 1.5 megawatt aan elektrische energie leveren. Veel meer dan de huidige installatie. Tot slot moet ook de biogasinstallatie aangepast worden. Zo worden een nieuwe gasfakkelinstallatie geplaatst, leidingwerk vergroot, beveiligingen vervangen en de besturing geheel aangepast.

Kunstmestproductie

In ons afvalwater zit fosfaat. Dit fosfaat kunnen we omzetten in kunstmest. Daarvoor bouwen we de “Pearl installatie”. Dit doen we bij het voormalig slibverwerkingsgebouw.

Om het fosfaat uit het slib te kunnen halen, bouwen we een ‘wasstrip tank’. Deze zorgt ervoor dat het fosfaat uit het slib, in het water gaat zitten. Ook vervangen we de bandindikkers door zeefbandpersen. Met deze zeefbandpersen kunnen meer water uit het slib halen dan met de huidige bandindikkers.

De "Pearl installatie" gaat vanaf begin 2016 kunstmest korrels produceren. De kunstmest korrels worden vermarkt en daarmee wordt de zuivering ondernemend. Inmiddels steekt de nieuwe staalconstructie hiervoor al boven het dak uit.

IMG_1428