Energie- en Grondstoffabriek zet nieuwe stap bij slibontwatering

In Ede draait sinds kort een droger die in staat is om het slib te ontwateren tot een 90% droge stof. Het is de eerste droger in Nederland die tot dit resultaat komt. In Duitsland wordt er al langer mee gewerkt. Tot nu toe werkt Waterschap Vallei en Veluwe met banddrogers waarbij het slib ontwaterd wordt tot een 25% droge stof, waarna het naar slibverwerkingsbedrijven wordt vervoerd voor verbranding. Het voordeel van de nieuwe techniek is dat we meer slib per vrachtwagen kunnen vervoeren en daardoor minder kosten hebben.

Aanvankelijk zou de drooginstallatie worden opgebouwd bij de Energie- en Grondstoffenfabriek in Amersfoort, maar daar was fysiek te weinig ruimte voor. Het project is mogelijk gemaakt met behulp van LIFE-subsidie. Vooralsnog gaat het om een pilot van 5 jaar. Voor de realisatie van dit project werkte waterschap Vallei en Veluwe nauw samen met het bedrijfsleven.