Bouw van omzetpunt Amersfoort in volle gang

Op het terrein van de rwzi Amersfoort is de bouw van omzetpunt Amersfoort in volle gang.

Hart van omzetpunt Amersfoort geïnstalleerd

Op 7 en 8 juli is de Thermische Druk Hydrolyse aangekomen op het terrein van de rwzi Amersfoort. Deze installatie "Lysotherm®” genaamd, is het hart van de Energiefabriek. In deze installatie wordt het zuiveringsslib verwarmd tot een temperatuur van ca. 155 graden. Hierdoor wordt het slib gekraakt en komt er meer biogas uit het slib vrij.

Gasmotoren zijn er klaar voor

Om de extra hoeveelheid biogas te kunnen omzetten naar energie, is er ook een grotere capaciteit aan gasmotoren nodig. De huidige motoren worden vervangen door drie nieuwe gasmotoren die samen circa 1.5 megawatt aan elektrische energie leveren. 900kW meer dan de ‘oude’ installatie.

Parels voor op het land

Met de Pearl® installatie zetten we fosfaat uit het afvalwater om in kunstmest. De bouw van deze installatie is bijna klaar. Het voormalige slibverwerkingsgebouw is hiervoor drastisch gerenoveerd. Ook is er een ruimte bijgebouwd om de geproduceerde kunstmestkorrels (Crystal Green) op te kunnen slaan.

Wassen en zeven

Om het fosfaat uit het slib te kunnen halen, hebben we een ‘WasstripTM tank’ gebouwd. Deze zorgt ervoor dat het fosfaat loskomt uit het slib en in het water gaat zitten. Ook zijn de bandindikkers vervangen door zeefbandpersen. Met deze zeefbandpersen kan er meer water uit het slib gehaald worden dan met de oude bandindikkers.

Indrukwekkende cijfers

De Lysotherm® installatie bestaat o.a. uit 3 kilometer roestvrijstalen leidingwerk met een gewicht van 144.000 kg. De leidingdelen zijn met elkaar verbonden door middel van 12.000 lassen. 4.000 lassen zijn automatisch aangebracht en 8.000 lassen handmatig. In een half jaar tijd is de installatie in de fabriek van ELIQUO in Duitsland opgebouwd. Na vervoer en plaatsing op de rwzi Amersfoort wordt de installatie in een kleine vijf weken bedrijf gereed gemaakt. In oktober dit jaar verwachten we de nieuwe installatie in bedrijf te kunnen nemen. Voorjaar 2016 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.