Omzet.Amersfoort toegelicht bij Historisch Café

Margriet Mijnssen-Dutilh, archivaris van Waterschap Vallei en Veluwe, verzorgt een lezing bij het Historisch Café in Amersfoort op donderdag 14 februari over de ontwikkeling van de waterzuivering in Amersfoort. Hoe ging het vroeger? Hoe gaat het nu? En wat biedt de toekomst? Daarbij kan niemand heen om het LIFE+ project Omzet.Amersfoort.

EF logo stekker RGBDe eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Nijverheidsweg in Amersfoort is gebouwd in 1927, maar pas vanaf 1937 kon daar ook rioolwater uit de stad worden behandeld. Watervervuiling wordt in de loop van de twintigste eeuw een steeds groter probleem en de eisen die aan de waterzuivering worden gesteld, worden steeds hoger. De RWZI in Amersfoort is het laatst vernieuwd in 2003, maar nu gaan we nog verder.

Vanuit het project De Energiefabriek van een groot aantal Nederlandse waterschappen, is het idee ontstaan voor Omzet•Amersfoort. De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Neonweg zal daarvoor in 2014 worden omgebouwd tot een energiefabriek. De zuivering heeft dan niet langer energie nodig, maar wekt zelf energie op uit afvalwater en rioolslib. Hierdoor ontstaat een energieneutrale en op termijn zelfs energieleverende waterzuivering, duurzaam en ook nog kostenbesparend. Daarnaast ligt er een focus op het terugwinnen van grondstoffen zoals fosfaat uit het afvalwater.

Locatie: Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort, 17.00-19.00 uur.