Omzetpunt Amersfoort inspireert Spanjaarden

Op uitnodiging van het Europese Showw project heeft onze strategisch beleidsadviseur Henry van Veldhuizen op 7 februari in de Spaanse stad Girona een bijdrage geleverd aan een conferentie over innovaties in de waterketen waaronder het winnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. Omzetpunt Amersfoort maakt Nederland tot gidsland in Europa, zo blijkt.

Het Showw project is een samenwerking tussen de Universiteiten van Girona en Florence en twee Italiaanse onderzoeksinstituten en is mogelijk gemaakt door het LIFE+ programma van de EU. Meer dan honderd mensen namen deel aan de conferentie. Er waren twee sprekers uit Nederland en twee uit Italië.

Kennisdeling

Tijdens de conferentie werden verschillende presentaties gegeven rond afvalwaterzuivering vanuit lopende LIFE+ projecten. Ricardo Gori, coördinator van het Showw project uit Florence, vertelde dat het project vooral bedoeld is voor kennisdeling van lopende projecten in Italië en Spanje. Kennisdeling vindt plaats via meerdere één op één bezoeken en een viertal conferenties, waarvan die in Girona de één na laatste is. daarvoor is een selectie gemaakt van de meest innovatieve en succesvolle projecten.

Vervolgens waren er twee bijdragen over de rioolwaterzuivering van de toekomst, met daarbij ook de nieuwe opgaven voor waterkwaliteit, klimaatontwikkelingen, waterschaarste en terugwinning. Daarna waren er praktische presentaties over beluchting en fosfaatterugwinning (ANPHOS technologie van Colson uit Nederland) en behandeling van afvalwater van olijfwijngaarden en stortplaatsen.

Omzetpunt Amersfoort

De bijdrage van Waterschap Vallei en Veluwe bestond uit een presentatie over het LIFE+ project Omzetpunt Amersfoort en deelname aan het forum aan het einde van de dag. Er waren veel complimenten voor de aanpak van Vallei en Veluwe omdat ideeën ook worden toegepast in de praktijk. Volgens sommigen zou Nederland hierin een gidsland moeten zijn voor de rest van Europa.

Eigen belastinginning

In de forumdiscussie werden Nederland en Spanje vergeleken. Waarom lukt het in Nederland om onderzoek om te zetten in succesvolle technologieën? Belangrijke verschillen zijn de wijze waarop de waterschappen in Nederland georganiseerd zijn met een eigen belastinginning en het hebben van een eigen onderzoeksorganisatie (STOWA). Ook spelen mee: de hoge kosten voor slibafzet en de bereidheid om gezamenlijk risico's te nemen. Dit kunnen allemaal ingrediënten zijn voor een succesvolle toepassing van onderzoek naar praktijk.


Girona flyer Showw
Henry aan het woord
conferentie
Logo Omzet.amersfoort
Logo Life