Omzetpunt Amersfoort in bedrijf

Na een bouwperiode van negen maanden is Omzetpunt Amersfoort, de Energie- en grondstoffen fabriek van de rwzi Amersfoort, op het punt gekomen om in bedrijf te worden genomen. De installaties die de afgelopen tijd zijn gebouwd, zorgen er straks voor dat er meer biogas uit het rioolslib wordt geproduceerd. Met dit gas kunnen de nieuw geïnstalleerde gasmotoren meer energie leveren dan voorheen. Ook gaan we fosfaat terugwinnen dat als meststof zal worden verkocht.

Opstart is nauwkeurige klus

Het in bedrijf nemen van de installaties komt heel nauw. De installaties bevinden zich namelijk in het hart van de slibverwerkingsinstallatie. Hierdoor hebben ze zowel kwalitatief als kwantitatief grote invloed op de processtromen van de rioolwaterzuivering. Daarbij mogen we natuurlijk niet de lozingseisen op het gebied van stikstof en fosfaat overschrijden. Om de opstart in goede banen te leiden, is een opstartplan en een meetprogramma opgesteld. De installaties worden stap voor stap opgestart en voorzichtig opgevoerd. Dit monitoren we nauwkeurig.

Gecontroleerde in bedrijf name

Om te monitoren hoe de opstart van de installaties verloopt, voeren we metingen uit. Op zeker 40 verschillende plaatsen in het proces nemen we regelmatig monsters. Deze monsters onderzoeken we op kwaliteit. Indien nodig kunnen we tijdig bijsturen. Zo voeren we de in bedrijf name op een gecontroleerde manier uit.

Goede samenwerking van groot belang

Op donderdag 22 september was er voor de medewerkers van Beheer en Onderhoud een bijeenkomst. Samen spraken zij vanuit verschillende disciplines over de in bedrijf name en de boeiende tijd die er aan komt. Eén van de conclusies: voor een succesvolle in bedrijf name van het project Omzet.Amersfoort is een goede samenwerking tussen de opdrachtnemer en ons waterschap van groot belang!

Meer informatie

Martin van Zetten, projectleider