Samenwerking STOWA en Waterschap bezegeld

Hans Oosters en Annemarie MoonsDijkgraaf Annemarie Moons van Waterschap Vallei & Eem en voorzitter Hans Oosters van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) ondertekenden 25 mei in Amersfoort de samenwerkingsovereenkomst van het LIFE+ project Omzetpunt Amersfoort. De ondertekening vormt het startschot van een belangrijke technologische innovatie. Het zuiveren van rioolwater in de wijde regio van Amersfoort gebeurt steeds efficiënter en gaat energie en grondstoffen opleveren. "Duurzame ontwikkeling en kostenbesparingen gaan hand in hand," aldus dijkgraaf Moons.

wapperende vlaggenWaterschap Vallei & Eem is op een steeds duurzamer manier afvalwater aan het zuiveren. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort wordt zo ingericht dat straks geen energie meer ingekocht hoeft te worden, maar dat er zelfs een energieoverschot is en stikstof en fosfaat uit het water worden gehaald voor hergebruik. Dit gebeurt onder de noemer Omzetpunt Amersfoort. De Europese Unie geeft een zogeheten LIFE+ subsidie voor dit demonstratieproject om praktijkkennis te delen binnen de Europese Unie.

De Europese insteek is volgens dijkgraaf Moons van groot belang. "Het delen van kennis en ervaringen vraagt om een Europese benadering. Zowel hier als in het buitenland komen overheden en bedrijven hierdoor sterker te staan. overzichtsfotoDat komt duurzame ontwikkeling ten goede en levert op termijn kostenbesparingen op wat uiteindelijk ook de burger zal merken."

Hans Oosters bevestigt dit: "Ontwikkelde kennis kan worden verspreid in binnen- en buitenland. Dit doel sluit aan bij de rol en werkwijze van STOWA binnen dit innovatieve project."