Award zet project in schijnwerpers

De Vallei en Veluwe Award 2013 is op maandag 6 januari uitgereikt aan Henry van Veldhuizen die als strategisch adviseur van het waterschap is verbonden aan het project Omzetpunt Amersfoort.

De Vallei en Veluwe Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een medewerker van het waterschap die een buitengewone prestatie levert of heeft heeft geleverd. Winnaar Henry van Veldhuizen bedankte in een spontane reactie de mensen met wie hij binnen en buiten het waterschap nauw samenwerkt om het project Omzetpunt Amersfoort tot een succes te maken.

Juryrapport

Het juryrapport over Henry luidt als volgt: "Henry is de initiatiefnemer van de Energiefabriek Amersfoort waarbij rioolwater niet meer als afvalstof wordt beschouwd maar als leverancier van energie en grondstoffen. Recentelijk is de opdracht gegeven om dit initiatief te verwezenlijken en tot de bouw over te gaan. Henry is daarnaast de landelijke trekker van de Grondstoffenfabriek dat zowel nationale als internationale exposure heeft. Daarmee kan gesteld worden dat Henry de ambassadeur voor energiebesparing en grondstoffenterugwinning is. Hij heeft daarmee een grote externe betekenis. Henry is het voorbeeld van het nieuwe zelfbewustzijn van het waterschap en laat zien dat we toonaangevend zijn. Hij is als persoon doortastend, zelfbewust, verbindend maar ook bescheiden. Een prima collega dus."


prijsuitreiking award 2013

Winnaar Henry van Veldhuizen (tweede van rechts) temidden van de andere genomineerden Paul Diks en Wim van Vilsteren. Links directeur bedijfsvoering Paul Spaan.