Waterschap start met aanbesteding

RWZI AmersfoortWelke aannemer gaat in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe de energie- en grondstoffenfabriek Omzet.Amersfoort realiseren? Diverse aannemers meldden zich en zijn zich aan het oriënteren. In januari begint de aanbestedingsprocedure en maakt het waterschap een voorselectie. Naar verwachting vindt de gunning plaats in juni 2013.

Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft in juli 2012 ingestemd met het uitvoeringstraject van het LIFE+project Omzet.Amersfoort. Het betreft de realisatie van een energiefabriek met onder meer fosfaatterugwinning. Dat wil zeggen dat de realisatie van nieuwe installaties en technieken op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Amersfoort energie en grondstoffen gaat opleveren.

Het waterschapsbestuur stemde in met een uitvoeringskrediet van 10 miljoen euro. De investering moet zichzelf gaan terugverdienen. Rioolwater wordt 'omgezet' in energie en grondstoffen. Het project Omzet.Amersfoort wordt mede mogelijk gemaakt door een LIFE+subsidie van de Europese Unie.