Waterschap en STOWA bezegelen samenwerking op 25 mei

Op vrijdagmiddag 25 mei ondertekenen dijkgraaf Annemarie Moons (Waterschap Vallei & Eem) en Hans Oosters (voorzitter STOWA) de samenwerkingsovereenkomst van het LIFE+ project Omzetpunt Amersfoort op RWZI Amersfoort.

Waterschap Vallei & Eem wil op een duurzame manier afvalwater zuiveren. De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Amersfoort wordt zo ingericht dat straks geen energie meer ingekocht hoeft te worden, maar dat er zelfs een energieoverschot is en waardevolle grondstoffen uit het water worden gehaald voor hergebruik. Dit gebeurt onder de noemer Omzetpunt Amersfoort. Hiervoor geeft de Europese Unie een LIFE+ subsidie.

Door slib van RWZI Woudenberg, Nijkerk en Soest volledig in Amersfoort te vergisten, worden kosten bespaard. Het slib wordt door middel van bacteriën omgezet in biogas. Uit biogas kan elektriciteit worden opgewekt. Het is de bedoeling dat straks slib uit Woudenberg, Nijkerk en Soest, samen met het slib in Amersfoort in de RWZI Amersfoort wordt vergist.

Voor meer informatie: Theo Brand, Waterschap Vallei & Eem, mob. 06 31 94 58 26.